Вътрешни ремонти е фундаментален бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в днешната икономика на България. С абсолютна точност можем да твърдим, че Вътрешни ремонти е важен отрасъл, който е поставен в абсолютна зависимост от финансовото положението на държавата. Едновременно с това чрез него се създават основополагащи връзки с останалите свързаниRead More →

Довършителни ремонти е основополагащ бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в днешната икономика на България. С голяма точност можем да твърдим, че Довършителни ремонти е много важен отрасъл, който се намира в пряка зависимост от финансовото положението на държавата. Едновременно чрез него се осъществяват основополагащи връзки с по-важните свързани секториRead More →

Ремонт на мебели е водещ бранш, принадлежащ към основния Ремонт сектор в днешната икономика на България. С абсолютна точност можем да твърдим, че Ремонт на мебели е сериозен отрасъл, който е в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Едновременно с това чрез него се осъществяват основополагащи връзки сRead More →

Ремонт на автомобилни стъкла е водещ бранш, принадлежащ към съществения Ремонт сектор в съвременната икономика на България. С абсолютна прецизност можем да твърдим, че Ремонт на автомобилни стъкла е много важен отрасъл, който е поставен в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Именно чрез него сеRead More →

Видове Ремонт е важен бранш, принадлежащ към основния Ремонт сектор в сегашната икономика на България. С абсолютна сигурност можем да твърдим, че Ремонт е важен отрасъл, който се намира в пряка зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Именно чрез него се осъществяват базови връзки с останалите водещиRead More →

Чрез различни игрови ситуации, осъществени от родителите вкъщи, малчуганите от детските градини също ще се включат в дистанционно обучение по един или два пъти в седмицата спрямо възрастта си. Това предлагат от образователното министерство и националното сдружение на общините с писмо до кметовете на общини, зам.-кметовете и експертите по образованиеRead More →

0 0 От „Булгаргаз“ предлагат на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цената на природния газ за месец май 2020 г. да бъде с 6,67 % или с 1,68 лв. / MWh по-ниска от цената за април. Информацията е на „Булгаргаз“ ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.Read More →

Без върба на Цветница и с миналогодишен благодатен огън за Великден – това решиха правителството и Светия Синод по отношение на организацията за празниците тази година. Мерките се налагат заради епидемията от COVID-19,съобщи btv Светият Синод е предложил полетът до Тел Авив за донасяне на благодатния огън да не сеRead More →