Съдът отмени наредбата за работното време и почивките на полицаите

Върховния административен съд (ВАС) отмени окончателно наредбата за работното време и почивките на служителите на МВР, защото актът е приет без мотиви през декември 2020 година. Тогава вътрешен министър беше Христо Терзийски (ГЕРБ).

Магистратите напомнят, че приемането на подобна наредба върви с известни обяснения. Министърът трябва да посочи причините, които налагат приемането, както и целите. Трябва да има финансова обосновка, очаквани резултати и анализ за съответствие с правото на ЕС.

„Не са посочени данните за финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, както и очакваните резултати от прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за съответствие с правото на ЕС“, пише съдът.

Делото бе образувано пред ВАС по жалба на Синдикалната федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи и един полицай.

Източник: mediapool.bg

The post Съдът отмени наредбата за работното време и почивките на полицаите appeared first on Начало.

0
0