София-област и поречието на Дунав са най-рискови за заразяване с инфекции от комари

0

0
София-област и поречието на река Дунав са най-рисковите райони у нас за заразяване с предавани от комари инфекции. Степента на риска от заразяване за страната като цяло обаче се оценява като нисък. Това е установило проучване на риска от екит на Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), което е финансирано от Фонд “Научни изследвания“ (ФНИ) . Предаваните с комари вирусни патогени са проблем с нарастващо значение. Бързата инвазия и разпространение на тигровия комар в Европа създава условия за поява на тропически инфекции. В Европа зачестиха случаите на внесени от тропическите страни тежки вирусни инфекции, предавани с комари – зика, денга, чикунгуня, западно-нилска треска. Безспорно основен проблем остава западно-нилската треска, която се предава посредством комари от най-често срещания у нас род Culex. Освен с комари, вирусът може да се предаде и при кръвопреливане. През последните години в съседните на България страни рязко се увеличи броят на случаите на западно-нилска треска. В Гърция, Сърбия и Румъния през 2018 г. са диагностицирани по над 200 случая от това заболяване, клинично проявени като възпаление на мозъка и/или менингите и смъртност около 15-20%. В рамките на проекта е направено първото в страната национално проучване върху циркулирането на вируса на западно-нилска треска с картографиране на степента на риска в отделните населени места. Така е установено, че в София-област и районите по река Дунав са най-високите нива на заразяване сред хората. Разработени са системи за доказване на вируса на заболяването в хора, птици и комари. Благодарение на въведеното модерно доказване на вируса е установен неочаквано висок брой заболели през 2018 г. (общо 15 души), който надхвърля броя им за последните 7 години. Вирусът е доказан в серум, кръв и ликвор на пациентите, повечето от които с тежки енцефалити или менинго-енцефалити. Вирусът е доказан и в комари, уловени в населени места по река Дунав. Въведени са системи за доказване на РНК от вирусите, причиняващи зика, денга и чикунгуня инфекции, за да се осигури идентифициране на вносен случай от тези заболявания бързо, преди причиняващият го вирус да успее да се разпространи с комарите. Разработен е и тест за бърз скрининг за инфекция с някое от тези заболявания, при положителен резултат от който да се премине към уточняване на вида му. Населението в страната е изследвано и за вирус, предаван с папатациеви мухички, който причинява тежки менингити, т.нар. вирус Тоскана, който е една от трите най-чести причини за вирусен менингит през лятото. Най-високи нива на неговото циркулиране са установени в регионите около южната ни граница с Гърция. У нас рискът от заразяване на хората е умерено висок, сравним с риска в ендемичните райони на централна Италия. Получените данни ще бъдат анализирани в контекста на набелязване на конкретни противоепидемични мерки в засегнатите региони. 

България – Източник: Медиапул.бг
RSS новини от България

0
0