Ръст на преките инвестиции в България за януари

Нетният поток на преките инвестиции в страната за януари възлиза на 188 млн. лв, се посочва в статистиката на БНБ.

Техният размер е със 132,5 млн. лв. или 3,3 пъти повече повече спрямо първия месец на 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2022 г. са от Германия (57,5 млн. евро), Люксембург (14 млн. евро) и Нидерландия (13,2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Италия (3,5 млн. евро) и Швеция (2,7 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,4 млн. евро, при положителен нетен поток от 0,3 млн. евро за януари 2021 г.

Източник: fakti.bg

The post Ръст на преките инвестиции в България за януари appeared first on Начало.

0
0