Няма да увеличават капитала на ТЕРЕМ

Правителството отмени РМС № 269 от 26.03.2021 г. за увеличаване на капитала на „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ“ ЕАД – гр. София, с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Имотите, находящи се в град София, все още се намират в управление на Министерството на отбраната. Настоящото решение се взема на базата на писмено становище от ръководството на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД за отпаднала необходимост от недвижимите имоти – предмет на Решението на Министерския съвет от 2021 година.

Източник: fakti.bg

The post Няма да увеличават капитала на ТЕРЕМ appeared first on Начало.

0
0