НСИ: Потребителите имат по-високи инфлационни очаквания за следващите месеци

Потребителите имат по-високи инфлационни очаквания за следващите месеци, сочи редовната анкета на Националния статистически институт.

През юли общият показател на доверие на потребителите се увеличава с 3,5 пункта спрямо нивото си от април, показват още данните на националната статистика, цитирани от БНР.

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението и в градовете, и в селата – съответно с 3,1 и 4,7 пункта. Докато при градското население се подобряват оценките за икономическото им състояние през следващата година, хората в селата демонстрират по-голям песимизъм спрямо предходната анкета.

В сравнение с април се наблюдава намаление на негативизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства за последната и в очакванията им за следващите дванадесет месеца.

Последната анкета регистрира и известно подобрение в намеренията на потребителите относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за „покупка на кола“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

Същевременно оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни спрямо три месеца по-рано, като и инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват.

Източник: fakti.bg

The post НСИ: Потребителите имат по-високи инфлационни очаквания за следващите месеци appeared first on Начало.

0
0