МЗ откри, че Костадин Ангелов е докарал „Александровска“ до близо 70 млн. загуба

Проверката на Министерството на здравеопазването в „Александровска“ болница установи „трайна тенденция на влошаване на финансовото й състояние през последните 10 години“ и „грубо нарушаване“ на работата на Съвета на директорите“. Специален акцент в констатациите на МЗ е, че 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение, а начело на болницата през 2013 година застава Костадин Ангелов, доскорошен министър на здравеопазването в правителството на Бойко Борисов. За тези констатации МЗ обяви, че ще уведоми компетентните органи, без да посочва кои.

В общи линии изнесените от МЗ резултати от проверката потвърждават вече оповестените данни за финансовото състояние на болницата – както от страна на един от тримата членове на Съвета на директорите д-р Александър Оскар, по чийто сигнал започна тя, така и на директора на болницата. В оповестените от МЗ данни липсва анализ каква е причината за загубите на болницата, липсват данни за открити финансови злоупотреби. Установени са обаче нарушения на правила и процедури при вземането на управленски решения, в това число за разходването на средства.

Проверката тръгна по сигнал на д-р Александър Оскар, който е един от тримата членове на Съвета на директорите, че болницата се управлява лошо и решения за разходване на пари не са взимани по надлежния ред. Той подаде сигнал първо до бившия здравен министър Костадин Ангелов, но след като назначената от него проверка не откри нарушения, го внесе и при новото ръководство на МЗ. Самият д-р Оскар твърди, че негативните тенденции в управлението на болницата са от последната 1 година, след като Костадин Ангелов стана министър, докато към предишния 4-годишен мандат, в който са били заедно в управлението на болницата, няма забележки. Настоящият директор на Александровска болница проф. Борис Богов от своя страна твърди, че нищо не се е променило драматично в управлението на болницата откакто е поел поста през есента на миналата година, но признава че заседанията на Съвета на директорите не са свиквани по надлежния ред.

Какво откри проверката на МЗ?

Проверката на МЗ потвърждава, че към края на миналата година болницата е на загуба в размер на 2.6 млн лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67.9 млн. лева. Състоянието и обаче не е много по-различно от предходните няколко години. По този повод Костадин Ангелов твърди, че загубата се дължи на големи амортизационни разходи заради закупената апаратура в болницата. Приходите на болницата за 2020 г. са 77.3 млн. лева и са се повишли почти двойно от 2011 г. насам. Разходите за 2020 са малко над 80 млн. лв и също са се повишли приблизително двойно за същия период. Като цяло реализираната загуба през 2020 година е най-малка спрямо предходните години, когато тя е била по 5-6 млн. лв.

Просрочените задължения на болницата, които са един от обективните критерии за реалното й състояние дори намаляват леко на 8.4 млн. лева през 2020 спрямо 8.8 млн. лева през 2019, а спрямо 2016 година когато са били над 16 млн. лева – са намалели наполовина.

МЗ отчита, че 2012 г. е последната година, през която е отчетен текущ положителен финансов резултат за лечебното заведение и акцентира върху факта, че през 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов, здравенн министър в последното правителство на ГЕРБ.

„За периода 2013 г.- 2020 г. реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството, като:
– за 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 517 хил. лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33 766 хил. лв.;
– за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 569 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36 335 хил. лв.;
– за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 642 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40 946 хил. лв.;
– за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4 921 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45 898 хил. лв.;
– за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 562 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52 460 хил. лв.;
– за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 388 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59 257 хил. лв.;
– за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6 047 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 304 хил. лв.;
– за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2 656 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67 960 хил. лв.“, става ясно от изнесените данни.

От изнесените данни е видно обаче, че загубите на Александровска не започват от времето на Костадин Ангелов, който наследява през 2013 г. загуба от около 30 млн. лева.

Непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65 304 хил. лв., увеличена с 10.20 % в сравнение с предходната 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 хил. лв. Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период.

Проверката на МЗ потвърждава и информацията, че заседанията на Съвета на директорите не са свиквани по надлежния ред.

„По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа. Не са изпращани покани до членовете на Съвета на директорите за провеждане на заседания, с което председателят на Съвета на директорите е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания на Съвета на директорите“, констатира проверката.

„За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата. Общата сума на разходите, за които са взети решения без да е спазен реда за работа на Съвета на директорите, възлиза на 23 322 202, 81 лв. без вкл. ДДС (27 986 642, 40 лв. с вкл. ДДС)“, допълва още МЗ, с което потвърждава изнесените от д-р Оскар данни.

„Във връзка с подписан Договор от 29.12.2020 г. с МЗ на стойност 2 187 607 лв., разходваните средства в размер на 2 187 607 лв. са били обект на проверка от Агенция за държавна финансова инспекция. При проверка е установено, че в ПМС №307 от 10.11.2020 г., ПМС №385 от 18.12.2020 г., договор №РД 12-375 от 29.12.2020 г. и всички документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение, както и не е посочено, че следва същите да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане“, е открила още проверката.

Във връзка с представената информация Министерство на здравеопазването ще предприеме последващи действия и ще уведоми компетентните органи, информират от ведомството, без да конкретизират на кои.

По-рано в сряда д-р Оскар отново заяви пред бТВ, че Александровска болница е в катастрофално състояние. Преди два дни той поиска от здравният министър да го освободи като член на Съвета на директорите, какъвто той е от 4 години, а от април беше избран за нов мандат. Причината по думите е, че изнесените от него данни за нарушения са довели до натиск на ръководството върху негови колеги.

Източник: mediapool.bg

The post МЗ откри, че Костадин Ангелов е докарал „Александровска“ до близо 70 млн. загуба appeared first on Начало.

0
0