Десетокласниците с по-добри резултати по математика и по-лоши по български

Десетокласниците подобряват резултатите си по математика и влошават тези по български език и литература в сравнение с миналата година. Въпреки това средният резултат по български език остава значително по-висок от този по математика. Това показват данните от националното външно оценяване в края на X клас, обявени в понеделник от Министерството на образованието и науката.

Средният брой точки на изпита по математика е 32.28 от максимум 100, а през 2021 г. резултатът беше 27.68 точки. В това изчисление не се включват допълнителните 4 точки, които някои ученици получават заради липсващите скоби в част от помощните формули за изпита. Средните резултати на националното външно оценяване по български език и литература е 43.16 точки от 100 при 45 през миналата година.

На изпита по математика десетокласниците работиха по 17 задачи, от които 15 – с избираем отговор и 2 – със свободен отговор. По традиция задачите със свободен отговор са най-трудни за учениците. Около 70% от тях нямат присъдени точки поне на една от тези задачи.

Повече от половината ученици нямат проблеми да извършват действия и да сравняват реални числа, както и да прилагат аритметична прогресия. Над две трети от тях обаче се затрудняват да определят линейна функция по графика, да съставят модел на израз чрез извличане на информация от текст и да намират обем на тяло. Само около 37% от учениците умеят да решават задачи за произволен триъгълник, прилагайки косинусова теорема, едва 35% знаят метричните зависимости в правоъгълен триъгълник.

В изпита по български език и литература бяха включени 23 задачи. Четиринадесет от тях бяха с избираем отговор и осем – със свободен отговор. Една изискваше да се създаде текст. Значителният брой задачи със свободен отговор проверяваха уменията не само за търсене и намиране на информация, но и за обобщаване и тълкуване на отделни елементи в текстовете, както и за осмисляне и оценяване на сравнително кратки текстове.

„Като цяло десетокласниците се справят успешно със задачите с избираем отговор, но имат проблеми с тези със свободен отговор“, казват от министерството. Почти две трети от младежите се затрудняват да определят и запишат със свои думи два примера за отчуждението между хората в града, а 30% – да формулират собствена теза по темата „Човекът и общуването“. На над 20 000 ученици не е присъдена нито една точка на задачата за създаване на резюме на откъс от художествена творба.

Както и през предходната година, няма десетокласници с максимален брой точки и по двата предмета. Двадесет и един от тях обаче имат 0 точки и на двата изпита.

По български език и литература с 0 точки са 75 ученици (през 2021 г. те са били 96). Никой няма 100 точки.

Драстично повече са учениците с пълен брой точки по математика през тази година в сравнение с миналата. Сега 100 точки имат 412 ученици при 29 през 2021 г. В това сравнение не е отчетена компенсацията от допълнителни 4 точки на някои ученици заради липсващите скоби в помощните формули. С 0 точки по математика са 328 ученици.

По традиция сред регионите с най-висок среден резултат са София-град, Смолян и Варна. По математика първенец обаче е област Кърджали. Леки размествания се наблюдават при регионите с най-малък среден брой точки, като Разград е излязъл от последната тройка и по двата предмета. По-назад се е придвижила област Монтана.

Източник: mediapool.bg

The post Десетокласниците с по-добри резултати по математика и по-лоши по български appeared first on Начало.

0
0