Асоциацията на българските авиокомпании с писмо до премиера за държавната помощ

Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) изпрати писмо до премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, министъра на транспорта Николай Събев и председателя на Комисията по транспорт и съобщения в НС Борислав Гуцанов, в което изразяват своята позиция за безвъзмездните средства на авиопревозвачите и възразяват срещу тази на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ).

По думите им, тя е некоректна и подвеждаща и не отразява мнението на основната част от авиопревозвачите.

Ето е пълния текст на писмото на АБА по казуса:

„Уважаеми г-н министър-председател,

Уважаеми господа министри,

Уважаеми г-н председател на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание,

С изненада днес чрез медийни публикации се запознахме с изпратеното от АБАИ писмо до Вас относно решението на Министерски съвет за реда и условията за предоставяне на безвъзмездни средства на авиопревозвачите в България oдoбpeни oт Eвропейската комисия.

Ще си позволим да отбележим, че нашата Асоциация на българските авиокомпании АБА е учредена през 2002г. и нейните членове съставляват над 85 % от българския авиационен сектор. Съответно приблизително такова е и участието им във формирането на приходи в България от тази авиотранспортна дейност. Авиокомпаниите от АБА изпълняват почти изцяло чартърните програми за България.

Изнесената в писмото позиция на АБАИ е некоректна и подвеждаща и не отразява мнението на основната част от авиопревозвачите.

Искането – цитираме: „От бранша настояват в текста на ПМС, с което ще се определят условията за разпределяне на безвъзмездната помощ за авиационните превозвачи в България, да бъде записано, че средствата ще се предоставят за покриване на непокрити фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. – 31 декември 2021 г.“, е изпълнено. То е залегнало в публикуваното вече ПМС 51 от 13.04.2022 г., с което се определят условията за предоставяне на помощта.

Както е видно от т.3.2 на Постановлението, безвъзмездните средства се предоставят – „…..както и за покриване на непокрити фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2021 г., съгласно Съобщение на Комисията „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашното разпространение на C0VID-19“

През последните месеци беше извършена сериозна по обем работа от МТС за разширяване обхвата на помощта, регламентирана в чл.109 на Закона за държавния бюджет, което позволи прилагането и на описаната възможност. Проведена бе оперативна кореспонденция с ЕК, във връзка с представянето на необходимите документи и доказателства за отпускане на безвъзмездна държавна помощ на българските авиокомпании за преодоляване последиците от тежката икономическа криза, предизвикана от пандемията.

Не приемаме внушението, че „Авиопревозвачите в България“, както е изнесено в публикацията от днес, изразяват несъгласие с начина на определяне на критериите за получаване на цитираната държавна помощ. Смятаме, че това твърдение на АБАИ е в противоречие със становището на почти всички авиопревозвачи.

С това писмо отново изразяваме нашата подкрепа за адекватни и отговорни действия по бързо финализиране на процедурата. Считаме, че разпределението на средствата се извършва по утвърдени, ясни и прозрачни критерии в одобрената от ЕК рамка. Постановлението е съобразено с решението на Европейската комисия относно правото за получаване на безвъзмездна държавна помощ.

Даваме си ясна сметка, че посочената помощ е недостатъчна, предвид още по- усложнената ситуация в момента, и че трябва да се търсят допълнителни възможности за подпомагане на сектора.

Надяваме се кръгът на помощите да се разшири и обхване и други силно засегнати компании от сектора, които не се вместват в приетата рамка.

С уважение,

Светослав Станулов

Председател на АБА

Йовко Йоцев

Главен секретар

Източник: fakti.bg

The post Асоциацията на българските авиокомпании с писмо до премиера за държавната помощ appeared first on Начало.

0
0